شنبه 1 آبان 1389 ساعت 07:48 ب.ظ

زنانی که هویت را نمی‌فروشند، را بشناسیم.... ( زن ِ روز )


مادام گواشن را بشناسیم که تمام عمر را صرف کرد تا ریشه افکار و مسائل فلسفی حکمت بوعلی، ابن رشد، ملاصدرا، جامی و ملاهادی سبزواری را در فلسفه یونان و آثار ارسطو و دیگران پیدا کرد و با هم مقایسه کرد و آنچه را حکمای ما از آنها گرفته اند، نشان داد و آنچه را در طی هزاران سال تمدن اسلامی بد فهمیده اند و بد ترجمه کرده اند ، تصحیح نمود...


مادام دولایدا را بشناسیم که یک کارش تصحیح و تکمیل کتاب نفسانیات بو علی سینا از روی نسخه متن رساله نفس ارسطو در زبان یونانی قدیم است ...


مادام کوری را بشناسیم که کاشف کوانتوم و رادیواکتیو است .


رزاس دولاشاپل یک دختر زیبای آزاد و مرفه سوئدی نژاد را که با وجود دوری از جو فرهنگی اسلام و زمینه تربیتی و اعتقادی، از آغاز جوانی زندگیش را وقف شناخت آن روحی کرد که در اندام اسلام مجهول ماند، و پی بردن به مردی که در زیر کینه های دشمن و حیله های منافق و مدح و ثناهای شاعرانه و بی معنای دوست پنهان شده است....


آنجلا دختر امریکایی یا دختر ایرلندی را که دو ملت اسیر، که نه، همه مردم آزاده جهان و تمام بشریت ِ مجروح و محکوم به تبعیض و ستم و استثمار چشم به آن دوخته بودند را بشناسیم...


بانو زیکریدهونکه مستشرق بسیار دانشمندآلمانی را شنیده اید که کتاب بسیار جامعی درباره تمدن اسلام و تاثیر آن در تمدن اروپا که خوشبختانه به نام «شمس العرب تسطع علی الغرب»  یا «اثرحضاره السلام فی حضاره اروبا» به عربی ترجمه شده است، را بشناسیم ...

اینها زن روز نیستند و نباید شناخته شوند... ؟


بالهایمان کو ؟   <<< مطلب قبلی   ::   مطلب بعدی >>>   گوته و تولستوی و اسلام


© نقل قول و انتشار مطالب « کـافـه » به هر صورت بلامانع است و از آن استقبال میشود | 2011-2010 |